Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam 2 tháng đầu năm tăng 38,6%

Tính đến 20/2/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 4,293 tỉ USD.

(*) LAM NHI

Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 2,8 tỉ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023. Ảnh: Phước Sanh

Theo Cục Đầu tư Nước ngoài, việc vốn đầu tư đăng ký mới 2 tháng đầu năm 2024 tăng mạnh so với cùng kỳ là do tăng số lượng dự án mới (tăng 55,2%) và do có các dự án có quy mô vốn đầu tư lớn (hơn 400 triệu USD và hơn 600 triệu USD).

Mặc dù vốn đầu tư điều chỉnh tuy vẫn giảm so với cùng kỳ, song theo Cục Đầu tư nước ngoài, mức độ giảm được cải thiện so với tháng 1 năm 2024. Số lượt dự án điều chỉnh vốn cũng tăng 19,5% so với cùng kỳ, thay vì giảm 15,7% so cùng kỳ trong tháng 1/2024. Điều này cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng và mở rộng sản xuất – kinh doanh tại Việt Nam.

Theo Nhịp Cầu Đầu Tư