PHÓ GIÁM ĐỐC

" /> Ông Trương Minh Thắng PHÓ GIÁM ĐỐC – BTEducation
BTEducation...

Ông Trương Minh Thắng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Ông Trương Minh Thắng tham gia BTGroup từ năm 2015. Ông đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Với kinh nghiệm và khả năng của mình, Ông Thắng đã tham gia phát triển xây dựng và tổ chức vận hành cho rất nhiều công ty thành viên thuộc BTGroup.

Với những thành tích đạt được tại các công ty thành viên, Ông Trương Minh Thắng được bổ nhiệm Phó Giám đốc quản lý và điều hành mảng giáo dục tại BTEducation, chịu trách nhiệm chính trong việc vận hành các trường thành viên trực thuộc hệ thống BTEducation.

Châm ngôn sống của Ông: “Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp”.

Scroll to top