THÀNH VIÊN

" /> Ông Trần Hiếu Nhân THÀNH VIÊN – BTEducation
BTEducation...

Ông Trần Hiếu Nhân

THÀNH VIÊN

Ông Trần Hiếu Nhân là thành viên Ban điều hành mảng giáo dục tại BTEducation.

Trước khi tham gia BTEducation, Ông Nhân đã có hơn 6 năm kinh nghiệm giảng dạy & điều hành trong ngành giáo dục.

Phương châm sống của Ông: “Mỗi loại thuốc chỉ có thể chữa một loại bệnh. Còn thuốc tốt của tâm linh, trí tuệ và từ bi thì có thể trị tất cả mọi đau khổ”.

Scroll to top