CHUYÊN VIÊN

" /> Ông Đỗ Trần Phước CHUYÊN VIÊN – BTEducation
BTEducation...

Ông Đỗ Trần Phước

CHUYÊN VIÊN

Ông Đỗ Trần Phước là chuyên viên phân tích đầu tư, chịu trách nhiệm cập nhật tình hình thị trường, tổng hợp khuyến nghị đầu tư tại BTEducation.

Ông Phước đã có nhiều năm làm việc tại các công ty chứng khoán, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm về phân tích đầu tư.

Ông quan niệm rằng: Sống là cho đi, đâu chỉ nhận cho riêng mình.

Scroll to top