GIÁM ĐỐC

" /> Bà Trần Thuỵ Như Anh GIÁM ĐỐC – BTEducation
BTEducation...

Bà Trần Thuỵ Như Anh

GIÁM ĐỐC

Bà Trần Thụy Như Anh hiện là Giám đốc Phát triển bền vững của BTEducation. Theo đó, Bà chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị BTGroup về tính phát triển bền vững của khối giáo dục.

Bà có hơn 12 năm làm việc trong lĩnh vực hàng hải, ngoại thương, trải qua nhiều vị trí tại Hyundai Merchant Marine Vietnam, Yang Ming Shipping Vietnam, LG Vietnam.

Gia nhập BTGroup từ những ngày đầu thành lập, với kinh nghiệm và khả năng của mình, Bà đã đồng hành và góp phần đưa Công ty phát triển ngày càng lớn mạnh.

Bà quan điểm: “Thái độ quyết định số phận. Hãy luôn tử tế và suy nghĩ tích cực, chính điều đó sẽ làm bạn và những người xung quanh hạnh phúc”

Scroll to top