THÀNH VIÊN

" /> Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang THÀNH VIÊN – BTEducation
BTEducation...

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

THÀNH VIÊN

Đảm bảo hoạt động của các trường thuộc BTEducation ngày càng đi lên, tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện cho trường luôn là trọng trách khó khăn của Khối phát triển kinh doanh.

Bằng tuổi trẻ, nhiệt huyết và tinh thần học hỏi không ngừng, Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang đã có những đề xuất sáng tạo đóng góp cho thành công chung của các trường.

Lý tưởng sống của Bà: “Khi chúng ta nỗ lực để trở nên tốt đẹp hơn, mọi thứ xung quanh chúng ta cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn&”.

Scroll to top