THÀNH VIÊN

" /> Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh THÀNH VIÊN – BTEducation
BTEducation...

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh

THÀNH VIÊN

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh là thành viên trẻ Ban điều hành, được kỳ vọng thổi một làn gió mới tại các trường trực thuộc quản lý BTEducation

Bà đã có hơn 4 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục trước khi gia nhập BTEducation. Sứ mệnh cuộc đời là được làm những công việc có ý nghĩa và tạo ra nhiều giá trị cho tất cả mọi người.

Scroll to top