TRƯỞNG PHÒNG

" /> Bà Lâm Tuyết Nhi TRƯỞNG PHÒNG – BTEducation
BTEducation...

Bà Lâm Tuyết Nhi

TRƯỞNG PHÒNG

Bà Lâm Tuyết Nhi với thâm niên gần 10 năm trong thị trường chứng khoán Việt Nam, từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại các tổ chức định chế tài chính hàng đầu Việt Nam như SSI, VPS… gia nhập BTGroup với vị trí Trưởng phòng Phân tích và Đầu tư.

Tại BTEducation, Bà chịu trách nhiệm trong việc tìm kiếm, phân tích & đề xuất đầu tư vào các cơ sở giáo dục tư nhân đạt chuẩn, nhằm phát triển hệ thống BTEducation ngày càng mở rộng cả về lượng và chất.

“Hãy sống như rằng ngày mai bạn sẽ phải chết đi, và hãy học hỏi như rằng bạn sẽ sống đời đời” là phương châm sống của Bà.

Scroll to top