BTEducation...

Thẻ: bteducation

Giáo Dục Là Chìa Khóa Của Phát Triển

Xem xét toàn cảnh, suy thoái kinh tế thế giới đã tác động mạnh mẽ tới Việt Nam. Tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2023 dự báo đạt 2,1%, thấp hơn mức 3,1% năm ngoái. Trong báo cáo cập nhật mới nhất, Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm […]

Scroll to top