BTEducation...

Mầm non Bé Yêu

Mầm non Bé Yêu

  • Mầm non Bé Yêu được thành lập từ 2004, với uy tín và kinh nghiệm chuyên môn cao trong lĩnh vực giáo dục, trong hơn 18 năm xây dựng và phát triển, Mầm non Bé Yêu không ngừng đổi mới phương pháp giáo dục theo chuẩn chương trình học của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, hướng đến áp dụng các phương pháp giáo dục trên thế giới, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện nhất (mamnonbeyeu.edu.vn).
Scroll to top