BTEducation...

Danh mục: Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư

Lễ ký kết hợp tác giữa Hội Y Học Thể Dục Thể Thao TPHCM và Trung Tâm Bóng Đá Saigon Soccer Centre

Chiều ngày 07/07/2023, tại văn phòng của Tập đoàn BT Việt Nam đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp tác giữa Saigon Soccer Centre (SSC) – thành viên BTEducation và Hội Y học Thể dục Thể thao TPHCM (HSMA). HSMA là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp những người làm trong […]

Scroll to top